Acarıl
Endikasyonlar
Akar ve allerjenleri düşük ısılarda yok eden akarisid etkili yıkama katkısı

Etkileşimler
Norodol; amfetamin, antikoagülan, kumarin veya indandione türevleri,antikonvülsanlar, barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler,beta-adrenerjik blokerler, santral sinir sistemi depresanları, dopamin,efedrin, epinefrin, levadopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Lityumtuz-larının Norodol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halindehasta dikkatle gözlenmelidir, ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir.Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda Norodol tedavisi derhaldurdurulmalıdır. Haloperidol ve lityumun sürekli beraber kullanımısonucu, birkaç hastada irreversibl beyin harabiyeti gözlenmiştir.Yüksek dozda Norodol, metildopanın etkisini artırır.

Dozaj
1. PPL deri testi daima ilk olarak uygulanmalıdır.MDM deri testi sadece PPL deri testi negatif sonuç vermişse uygulanır.2. Prick testi olarak uygulanmalıdır.Prick test negatif sonuç vermişse ancak o zaman Intrakutan test formuna geçilebilir.